จับตาอุตสาหกรรมขนส่งและยานยนต์ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างไร

ขณะที่นักการตลาดและภาคธุรกิจกำลังตื่นเต้นกับคำว่า Internet of Things หรือ IoT เพราะเทคโนโลยีของ IoT นั้นได้สร้างพรมแดนใหม่ของการใช้ข้อมูลและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีความหลากหลายและล้ำมากไปกว่าเดิมหลายเท่า ทางฝั่งนักเทคโนโลยีต่างก็พัฒนาอุปกรณ์ ระบบ รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ เพื่อนำเสนอความสามารถที่เหนือกว่าด้วย IoT เรียกว่าเป็นการต่อยอดนวัตกรรมยุค Internet ที่พลิกโฉมไปหลายวงการเลยทีเดียว

ยุคที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) คือ ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้เราสามารถสื่อสาร สั่งการ หรือควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ประเภท Smart Deviceและ Application มีการประยุกต์ใช้ IoT ในสิ่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์บนร่างกาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ภายในบ้าน ตลอดจนการพัฒนา IoT เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ และใช้ IoT ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในแง่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เช่นกัน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นก่อนจะเกิดกระแส “IoT” อย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีนวัตกรรมที่เป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่ายมานานแล้ว เรียกว่า เทเลเมติกส์ (Telematics) เป็นการผสมระหว่างคำว่า Telecommunications และ Informatics โดยกล่าวได้ว่า แท้จริงแล้ว Telematics เป็นส่วนหนึ่งของ Internet of Things ที่เป็นคำและบริบทของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาภายหลัง เพราะเดิม Telematics อาจจะเชื่อมต่อโดยใช้ USB port หรือ com-port เพื่อส่งถ่ายข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ทุกสิ่ง การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ทำได้โดยการติด Bluetooth หรือ Sim card ซึ่งพลิกโฉมการสื่อสารนี้ให้ส่งข้อมูลได้อย่างง่ายดายแบบ Real time

การทำงานภายใต้ Telematics มักจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น Telecommunication, Wireless Communications, Electrical Engineering, Computer Science, Vehicular Technologies และ Road Transportation แต่โดยพื้นฐานแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ใช้ Telematics เพื่อการบริการสื่อสารแบบ onboard ผ่าน Application ที่ใช้ในรถยนต์ รถบรรทุก รถบัส และอื่นๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ทำให้สามารถระบุตำแหน่งและสื่อสารกับรถยนต์เป็นกลุ่มจำนวนมากได้ และเมื่อเป็น Fleet Telematics ก็จะอ้างถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการและตรวจสอบการทำงานของยานยนต์ พิกัดตำแหน่ง และสถานะการขับขี่ต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนควบคุมและรถยนต์

โดยสรุปแล้ว IoT เป็นวิวัฒนาการและการผสมผสานของระบบและเทคโนโลยี มีความสามารถมากกว่าแค่การเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวให้สื่อสารกัน แต่ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Cloud Platform หรือ Sensors ต่างๆ นอกจากนี้ IoT ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนา IoTจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตลาดในอนาคต ผู้คนจะเกิดความคาดหวังใหม่ๆ ในตัวสินค้าและบริการ เช่นเดียวกับเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเหล่านี้ จากนี้ไปอุตสาหกรรมยานยนต์จะพลิกโฉมใหม่ มุ่งปรับตัวเข้าสู่นวัตกรรมความอัจฉริยะและความปลอดภัยด้วยการผสานเทคโนโลยี Telematics และ Internet of Things เข้าด้วยกัน

ในตอนต่อไป เราจะนำเสนอให้เห็นว่า ความอัจฉริยะและความปลอดภัยที่เกิดจาก Telematics และ IoT ในอุตสาหกรรมยานยนต์และรถขนส่ง ที่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปในยุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นอย่างไร

ปรึกษาเกี่ยวกับ Solution ของ NOSTRA Logistics ระบบติดตามรถ GPS Tracking และ Telematics
โทร. 02-116-4478, 02-116-4161 โทรสาร .02-678-0321-3

NOSTRA Hotline Service: Tel: (66) 2 615 7998
Email: nostrahotline@cdg.co.th