เปลี่ยนวิธีจัดการธุรกิจขนส่งแบบดั้งเดิม สู่ยุค Digital Transformation ที่ใช้งานได้จริง

องค์กรที่ต้องการอยู่รอดหรือสามารถแข่งขันได้ในโลกปัจจุบันที่ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมหาศาล มีหลักการง่ายๆ ที่จะต้องเข้าใจก่อนว่า การจะปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่โลกดิจิตอลผ่านกระบวนการทำ Digital Transformation นั้น จะต้องสร้างดิจิตอลเข้าไปใน Core ของธุรกิจ   ปรับใช้ดิจิตอลกับเทคโนโลยีในทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่โมเดลธุรกิจ กระบวนการทำงาน สินค้าและบริการ แผนการตลาดและการขาย รวมถึงการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อเลือกกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การนำเทคโนโลยีใดๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจต้องสามารถช่วยแก้ปัญหากระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ประหยัดเงินที่รั่วไหลจากกระบวนการต่างๆ ลดขั้นตอนที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ทันต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ธุรกิจขนส่ง เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ตอบรับการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการทำ Digital Transformation เป็นกลุ่มแรกๆ และมีการลงทุนในเทคโนโลยีหลากหลายระบบ เนื่องจากกระบวนการขนส่งถือเป็นกระบวนการใหญ่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานขนย้าย รวบรวม และกระจายสินค้าและบริการ จากต้นทางไปสู่ปลายทางซึ่งมีตัวแปรหลายส่วนเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า สินค้า คลังสินค้า จุดกระจายสินค้า และรถขนส่งสินค้า ดังนั้นธุรกิจจะบริหารจัดการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานมีความซับซ้อนหลายจุดส่ง อีกทั้งยังมีลูกค้า สินค้า พนักงานขับรถและรถขนส่งจำนวนมาก  การจัดการธุรกิจขนส่งแบบดั้งเดิมคงไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีพร้อมสนับสนุนคุณในแบบ Real Time

เหนื่อยน้อยลงแต่ทำงานง่ายขึ้น กับ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ใช้งานได้จริง จบบนระบบเดียว

หากคุณกำลังมองหาดิจิตอลเทคโนโลยีที่สนับสนุนธุรกิจขนส่ง สามารถจัดการรถขนส่งได้เร็วกว่าแรงคน เพิ่มความปลอดภัยของสินค้า ลดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง และส่งสินค้าได้ถูกต้องตรงต่อเวลา ลองพิจารณา 5 ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการงานขนส่งและติดตามตำแหน่งรถ NOSTRA Logistics (Shipment & Fleet Management & GPS Tracking System) ที่จัดการได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออเดอร์ไปจนถึงส่งของแก่ลูกค้าปลายทาง ช่วยคุณสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

 

  1. จัดเก็บฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า สินค้า รถยนต์ พนักงานขับรถ เอกสารต่างๆ
  2. บริหารงานขนส่ง ได้แก่ การสร้างใบสั่งงานขนส่ง จัดเส้นทางเดินรถ ตารางการเดินรถ
  3. ติดตามสถานะแบบ Real Time ได้แก่ ติดตามตำแหน่งรถด้วย GPS พฤติกรรมการขับขี่ การจัดส่งสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ปัญหาการจัดส่ง อุบัติเหตุ
  4. ตรวจสอบ การบำรุงรักษารถยนต์ ประเมินผลพฤติกรรมคนขับรถ
  5. รายงานผลแบบต่างๆ การใช้น้ำมัน การใช้รถ คำนวณค่าใช้จ่าย ต้นทุน กำไร-ขาดทุน

กระบวนการทำ Digital Transformation แท้จริงแล้วไม่มีสูตรตายตัวและแต่ละองค์กรอาจใช้เวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อจำกัดของแต่ละองค์กร แต่ที่สุดแล้วเป้าหมายขององค์กร และการปฎิบัติที่สอดรับกันจะเป็นสิ่งที่แสดงผลสำเร็จในการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลเพียงเล็กน้อยในธุรกิจก็สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกที่รุนแรงให้กับองค์กรได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้ในงานด้านการขนส่งที่มีต้นทุนสูงในระบบ Supply chain จึงช่วยให้ผลการดำเนินงานขนส่งดีขึ้น มีต้นทุนลดลง ที่สำคัญสามารถให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการบริการได้ดีขึ้นจากความสามารถตรวจติดตามแบบ Real Time ธุรกิจจึงส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย บริษัท จีไอเอส จำกัด
โทร.
02-116-4478 ต่อ 2 หรือ 081-171-3076, 063-208-0326, 0632080327
โทรสาร. 02678 03213
E
Mail : nostralogistics@cdg.co.th
หรือเข้าเยี่ยมชม อ่านบทความที่มีประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและเทคโนโลยีได้ที่ www.nostralogistics.com