NOSTRA LOGISTICS ePOD

Electronic Proof of Delivery Real-time Delivery Validation on Mobile

ไม่พลาดทุกการจัดการและติดตามงานจัดส่ง ด้วย NOSTRA LOGISTICS ePOD หรือ “Electronic Proof of Delivery” ของ NOSTRA LOGISTICS เครื่องมือบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าผ่าน Mobile Device เข้าถึงได้ทุกที่แม้การเดินเท้าที่รถเข้าไม่ถึง  พร้อมสนับสนุนธุรกิจขนส่งในยุคออนไลน์ ด้วยการผสานเทคโนโลยีระบบติดตาม GPS กับฟังก์ชันมอบหมาย-รับงานผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต ใช้งานง่ายเพียงติดตั้ง NOSTRA LOGISTICS ePOD Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ ทำให้ผู้บริหารงานสามารถสื่อสารกับพนักงานส่งของได้ผ่านแอปพลิเคชัน ติดตามตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้แบบ Real time ตลอดจนบันทึกเช็คอินการส่งสินค้า และปิดงานจัดส่งได้ด้วยรูปถ่ายและลายเซ็น


บริหารงานจัดส่งแบบมืออาชีพในยุคออนไลน์ (Professional Delivery Management on Mobile)

Delivery order: จัดการใบสั่งงาน
Route planning: วางแผนเส้นทางการจัดส่ง
Dispatcher: มอบหมาย-รับงานได้ทันที

ติดตาม ตรวจสอบ 24 ชั่วโมง เข้าถึงจนหน้าร้าน (Track and Trace)

Mobile tracking & Monitoring:

สำหรับ Fleet Manager และผู้รับสินค้าติดตาม ตรวจสอบตำแหน่งผู้จัดส่ง

Alert:

แจ้งเตือนความผิดปกติ

Notification:

แจ้งเตือนผู้รับสินค้าเมื่อการจัดส่งมาถึง

เก็บข้อมูลและหลักฐานการส่งสินค้าแบบออนไลน์ ส่งข้อมูลทันที (Online Electronic Proof of Delivery)

Check-in & record:

บันทึกสถานะการส่งสินค้าและเช็คอิน

Close job with photo & signature:

ปิดงาน พร้อมระบบรูปถ่ายและลายเซ็น

ประเมินประสิทธิภาพทุกการจัดส่งจากรายงาน (Report)

Dashboard:

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพงาน

Summary Report:

รายงานสรุปผลการจัดส่ง

ePOD System

 การทำงานของ ePOD ประกอบด้วย 4 ส่วน

FEATURES:

 • ตรวจสอบงานและลำดับการส่งสินค้า
 • แสดงแผนที่และสร้างเส้นทางไปยังจุดส่งสินค้า
 • ผนวกกับระบบนำทางรถยนต์ นำทางให้กับพนักงานใหม่ที่ยังไม่รู้เส้นทางได้
 • บันทึก/เช็คอินการส่งสินค้า โดยจะบันทึกข้อมูลพิกัดสถานที่ วันที่ และเวลา
 • ยกเลิกการส่งสินค้า
 • ปิดงานเมื่อสิ้นสุดการส่งสินค้า
 • รายงานตำแหน่งพิกัดของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกลับไปยัง Server เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบัน
 • ยืนยันการรับสินค้าด้วยระบบลายเซ็นและรูปภาพ

BENEFITS:

 1. ง่าย สะดวก
  ผู้ดูแลระบบ สามารถวางแผนจัดการ กระจายงานและเข้าถึงข้อมูลการจัดส่งได้จาก Smartphone พร้อมเรียกดูรายงานจากระบบ
 1. ปลอดภัย มั่นใจได้
  จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ที่การันตีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
 1. รวดเร็ว ชัดเจน
  พนักงานส่งสินค้าสามารถรับ-ส่งงานผ่าน Application ได้อย่างรวดเร็ว (เลือกรับงานหรือปฏิเสธงานได้ทันทีและโต้ตอบผ่าน Application ได้อย่างง่ายดาย) และส่งเอกสารสำคัญได้แบบ Online เช่น ใบรับสินค้าของลูกค้า ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการได้รวดเร็วขึ้น
 1. ติดตามสถานะงานและพนักงานส่งสินค้าได้ทุกที่
  ePOD Mobile Application ติดตามพนักงานขายได้ทุกที่ แม้ซอยเล็กที่เข้าไม่ถึง และยืนยันการเข้าถึงจุดส่งสินค้าและสถานะจัดส่งผ่านลายเซ็นต์และรูปถ่าย